Synesthesie

Synesthesie is een vermenging van de zintuigen. Hoewel het niet ongewoon is dat zintuigelijke waarnemingen onderlinge invloed hebben, is dit bij synesthesie dusdanig sterk dat bijvoorbeeld kleuren geproefd worden of geluiden gezien. Deze eigenschap van de hersenen komt bij relatief weinig mensen voor. Deze nemen meerdere soorten impulsen tegelijk waar, ook als die in feite in het algemeen door andere zintuigen worden gegenereerd. Zo iemand proeft dan bijvoorbeeld iets wanneer hij een muziekstuk hoort, of hoort kleuren bij muziek, associeert letters, cijfers of woorden met kleuren. Synesthesie is niet aan te leren. Ook tests met LSD hebben uitgewezen dat er daadwerkelijk een verbinding bestaat tussen bijvoorbeeld geluid en kleur. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 2000 mensen deze mutatie (afwijking) blijken te hebben. Bij veel woorden en of begrippen ervaar ik al sinds mijn jeugd een kleur en vorm, zo ook bij de dagen van de week. Met uitzondering van de periode dat ik de kunstacademie volgde heb ik met dat gegeven in mijn schilderijen nooit echt iets concreets gedaan hoewel, het ongetwijfeld invloed zal hebben gehad.

Recentelijk heb ik bij een grote solo expositie in de Deventer Bergkerk een groot aantal doeken geëxposeerd met dit thema. Binnenkort zullen er nog een aantal exposities volgen waarbij dit thema nog verder zal worden uitgediept. Zodra hierover meer bekend is zal ik dat op deze site kenbaar maken. 

Gerbert